ΑΡΧΙΚΗ

ethofylaki
6
5
4
1
2
3

Σ.Ε.Ε.Ρ

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Ρ. ( Συνδέσμος Ενεργών Εθνοφυλάκων Ρόδου). Τα μέλη μας είναι άνθρωποι με υψηλό αξιακό κώδικα  που έχουν Εθνική συνείδηση, ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος  και διακατέχονται από αγνά αισθήματα Πατριωτισμού.

Σκοπός μας είναι η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνοφυλάκων όλων των ακριτικών περιοχών και η δυνατότητα να μπορούν να έχουν βήμα και πρόσβαση σε γνώσεις όλοι οι Έλληνες Εθνοφύλακες. Υπάρχει επικοινωνία με όλα τα τάγματα της Ελλάδας και της Κύπρου μας με σκοπό όλοι να φροντίσουμε την ανάδειξη της σημαντικότητας αυτού του θεσμού.

Οι υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις, όπου και αν γίνονται, θα έχουν από εδώ τη δυνατότητα να είναι διαθέσιμο το υλικό τους, ΜΟΝΟ για τα μέλη. Για να γίνει κάποιος μέλος θα αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ιδιότητα του Εθνοφύλακα.