Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ενεργών  Εθνοφυλάκων  Ρόδου (Σ.Ε.Ε.Ρ.) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 10η Μαρτίου 2022 :

Δ.Σ.

1. Πρόεδρος: ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του ΤΕ Ρόδου: ΚΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. Τακτικό μέλος και Εκπρόσωπος ΤΕ Ψίνθου-Αρχαγγέλου: ΣΟΡΟΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. Τακτικό μέλος και Εκπρόσωπος ΤΕ Αρχίπολης: ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

5. Τακτικό μέλος και Εκπρόσωπος ΤΕ Καλαμώνα: ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

6. Γενικός Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. Ταμίας: ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΠΙΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Αναπληρωματικό μέλος

9. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – Αναπληρωματικό μέλος

Ελεγκτική επιτροπή

1. ΒΟΜΒΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

3. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ